Arrivals - Antalya Airport


Tirana - Antalya

Number Departure Arrival Days
ZB1006 09:30 11:20 We

Yerevan - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC6187 02:55 04:10 Su, Mo, We, Th, Fr

Baku - Antalya

Number Departure Arrival Days
J225 07:55 10:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
J2125 15:30 12:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7839 06:05 08:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
J227 06:00 08:00 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Brussels-Zaventem - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK7865 12:10 16:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ551 17:50 22:25 Su, Mo, Tu, Th, Fr, Sa
PC5866 14:20 19:10 Fr
SN1089 06:00 10:40 Tu, We, Fr
TK7849 22:00 02:35 Tu, We, Th, Sa

Sarajevo - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK5555 10:40 13:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK5553 16:10 19:15 Sa

Sofia - Antalya

Number Departure Arrival Days
FB6741 06:00 07:25 Sa

Aalborg - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ577 20:15 01:15 Mo, Th, Sa
XC9546 21:45 00:50 Fr

Billund - Antalya

Number Departure Arrival Days
FR5173 10:15 20:25 We
XQ575 10:10 15:00 Su, We, Th
PC5024 19:35 00:30 Mo, Tu, Fr
XC6611 15:40 00:45 Th

Copenhagen Kastrup - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ571 09:40 14:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ573 00:35 05:20 Su, Tu, Th, Sa
PC5858 21:10 01:45 Su
PC5026 19:40 00:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK4076 16:35 21:15 Mo, Fr, Sa
XC9505 16:15 11:45 We
CAI9503 19:30 00:15 We
SK7877 16:05 20:45 We, Th
XC9507 04:00 08:45 Fr, Sa
CAI9507 19:35 00:20 Sa

Tallinn - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ497 04:25 08:25 Su, Tu, Sa
FH418 20:40 02:54 Fr
6Y539 05:55 09:50 Fr

Helsinki Vantaa - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK4761 23:10 02:55 Mo, Fr
AY1941 17:55 21:40 Su, Mo, Fr
PC5166 21:20 01:30 Su
XQ565 01:45 05:55 Fr
TK9189 05:45 09:30 Th
AY1943 05:45 09:30 Th, Fr, Sa

Kuopio - Antalya

Number Departure Arrival Days
FH222 15:25 16:38 Th

Oulu - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC6144 12:15 17:03 Th

Ajaccio - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK7839 06:05 08:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
J225 07:55 10:00 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
J2125 10:25 12:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
J227 07:00 09:00 We, Th, Sa

Basel Mulhouse Freiburg - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ111 09:45 14:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ211 18:45 23:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC5854 18:15 22:40 Mo, Th
CAI2296 19:20 23:40 We

Lyon - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ515 19:05 23:45 Tu

Marseille Provence - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ5923 13:10 17:40 Mo

Paris Charles de Gaulle - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC5038 12:05 16:55 Su, We
XQ511 17:45 22:40 Mo, Sa

Tbilisi - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC1841 07:40 09:05 Su, Mo, Th, Fr
PC1843 06:00 07:25 Tu

Rhodes - Antalya

Number Departure Arrival Days
XC424 20:30 04:55 Th

Birmingham - Antalya

Number Departure Arrival Days
LS1239 15:40 22:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ597 19:15 19:55 Su, Mo, Tu, Th, Fr
TK4331 23:10 05:20 Su, Th, Fr, Sa
TOM758 14:05 20:15 Su, Sa
TOM598 18:00 00:10 Th
TOM702 18:15 00:25 We
XC8116 16:15 22:35 Fr

Bristol - Antalya

Number Departure Arrival Days
LS1809 13:15 19:35 Su, Tu, We, Sa
U26303 15:20 21:50 Mo, Th, Fr
U26305 13:10 19:40 Tu

Cardiff - Antalya

Number Departure Arrival Days
TOM678 15:40 21:55 Mo
TOM694 14:45 21:00 Th

East Midlands - Antalya

Number Departure Arrival Days
LS653 16:45 23:10 Mo, Fr, Sa

Leeds Bradford - Antalya

Number Departure Arrival Days
LS213 16:35 23:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

London Gatwick - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ591 11:55 18:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FHY588 22:10 04:20 Mo, Tu, We
TOM642 08:05 14:15 Fr
FHY504 20:20 02:30 Su, Mo, Tu, We
XQ589 19:25 01:45 Su, Mo
TOM292 14:40 20:45 Su, Sa
TK1160 11:30 17:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TOM202 20:35 02:35 Mo, Tu
TOM628 15:50 21:55 Su, Sa
BA2864 11:35 19:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK4004 15:00 21:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TOM272 09:30 15:40 Tu
TOM464 17:25 23:40 We, Th, Fr
TOM398 16:10 22:20 Th

London Luton - Antalya

Number Departure Arrival Days
U22183 17:10 23:25 Su, Th
XQ531 12:30 18:45 Mo, Tu, Fr, Sa

London Stansted - Antalya

Number Departure Arrival Days
LS1603 16:35 22:55 Su
PC1822 11:25 17:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LS1465 16:15 22:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK4321 12:25 18:25 Su, Mo, Tu, We, Th
TK4325 23:00 05:00 Su, Mo, Th, Fr
CAI2118 14:00 20:15 Su
TK4323 22:10 04:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7829 13:20 19:00 Su
CAI2112 14:00 20:15 Tu
CAI2114 14:00 20:15 Th
XC2114 14:00 20:15 Th
TOM772 17:55 00:05 Fr
CAI2116 14:00 17:15 Fr
XC2116 11:00 17:15 Fr
BY772 17:55 00:05 Fr

Manchester - Antalya

Number Departure Arrival Days
LS1727 16:30 23:05 Su, Mo
XQ593 12:25 19:20 Su, We, Sa
U21823 07:45 14:10 Su, Fr
LS895 15:35 22:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK4010 14:30 20:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TOM584 15:20 21:40 Su
XQ595 18:20 00:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC1816 11:40 18:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LS1701 16:25 22:55 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TOM508 17:55 00:15 Mo
U21821 07:00 13:25 Mo, Tu, Th
CAI8128 14:10 20:30 Mo
LS795 16:05 22:25 Th, Sa
TOM512 16:55 23:15 We
CAI8126 14:10 20:30 We
TOM402 17:40 00:00 We
TOM344 17:15 23:35 Th
TOM636 18:30 00:45 Fr
CAI8122 14:10 20:30 Fr
TOM856 16:25 22:45 Sa

Newcastle - Antalya

Number Departure Arrival Days
FR5159 09:25 13:04 We
LS507 16:00 21:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TOM498 14:30 20:50 Su, Sa
LS553 16:00 22:25 Mo, Tu, Th
TOM768 17:15 23:35 We, Fr

Doncaster Sheffield Robin Hood - Antalya

Number Departure Arrival Days
TOM794 14:20 20:35 Su
TOM692 16:25 22:40 Mo
BY344 17:15 23:35 We
X3646 18:55 01:10 Fr
TOM646 18:55 01:10 Fr, Sa

Amsterdam Schiphol - Antalya

Number Departure Arrival Days
OR3003 17:00 22:05 Su, Mo, Tu
XQ541 10:20 15:15 Su, Mo, Sa
PC5016 10:05 15:00 Su, Sa
TK7861 14:00 19:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
CAI8262 14:25 19:15 Su
CAI1952 08:30 13:20 Su, Sa
OR3009 15:05 20:10 Fr, Sa
CAI8272 14:25 19:15 Mo
CAI8264 08:30 13:20 Mo
CAI1972 08:30 13:20 Mo
CAI9412 19:30 00:15 Tu
CAI9422 19:30 01:00 We
CAI1922 08:30 13:20 We
CAI9432 19:30 00:05 Th
CAI9442 19:30 21:05 Th, Fr
OR3015 06:30 14:20 Fr
XC9432 19:30 00:05 Th
OR3005 15:15 20:20 Fr, Sa
CAI1936 08:40 11:15 Fr
CAI8252 14:25 19:15 Fr
CND515 16:30 20:15 Fr, Sa
XC1936 06:30 11:15 Fr
XC9442 19:30 00:05 Fr
CAI9452 19:30 00:05 Sa

Eindhoven - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ547 10:05 14:50 Su
OR3043 16:45 21:45 Sa

Maastricht Aachen - Antalya

Number Departure Arrival Days
XC344 21:35 21:45 We

Rotterdam The Hague - Antalya

Number Departure Arrival Days
OR3041 11:15 16:20 Su, Fr
XQ549 19:50 00:35 Mo
CAI6808 20:00 00:35 Su
CAI2542 20:00 00:35 We
XC9442 19:40 21:05 Th, Fr
XC9432 17:30 00:05 Th

Dublin - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK4074 16:55 23:40 Mo, Th, Fr

Almaty - Antalya

Number Departure Arrival Days
KC915 09:40 12:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK4037 08:00 10:55 We, Sa
KC925 07:40 10:40 Mo, Tu, We, Fr
TK3053 08:35 11:30 We
PC111 04:15 07:20 Fr

Astana - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK3061 08:45 11:05 Su, We
KC215 08:05 10:25 Su, Mo, Sa

Riga - Antalya

Number Departure Arrival Days
PQ133 04:15 09:26 Th

Vilnius - Antalya

Number Departure Arrival Days
PQ121 04:30 07:46 Fr

Luxembourg - Antalya

Number Departure Arrival Days
LG835 06:10 10:40 Mo, Th, Sa

Skopje - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK7909 04:45 07:25 Su, Mo, We, Th, Fr, Sa
XQ631 02:15 04:50 Su, Mo, Th, Sa
TK7929 03:20 06:00 Su, Th, Fr, Sa

Chisinau - Antalya

Number Departure Arrival Days
PQ4402 12:10 13:58 We
PQ898 04:15 06:02 Th
PC471 03:35 05:35 Su, Mo, We, Th, Fr, Sa

Belfast International - Antalya

Number Departure Arrival Days
LS363 15:40 22:40 Sa

Bergen - Antalya

Number Departure Arrival Days
DY1282 14:05 19:25 Su

Oslo Gardermoen - Antalya

Number Departure Arrival Days
DY1260 06:00 12:05 Su, Mo, Fr, Sa
DY1262 15:35 20:40 We
PC6146 21:25 02:23 Fr

Stavanger Sola - Antalya

Number Departure Arrival Days
DY1286 16:25 21:40 Su

Graz - Antalya

Number Departure Arrival Days
XC1306 18:30 22:00 We, Th

Salzburg - Antalya

Number Departure Arrival Days
XC4286 18:10 22:00 Fr, Sa

Schwechat Vienna - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ191 14:55 18:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ197 18:55 22:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ199 10:15 13:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC5892 19:55 23:35 Su, Mo, Tu, Sa
OS823 07:55 09:50 Su
TK7991 16:30 20:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ193 01:15 04:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC5836 11:25 21:30 Tu
OS2201 16:40 20:20 We
XC1104 07:55 11:40 Fr

Wroclaw - Antalya

Number Departure Arrival Days
TVP7278 20:20 00:15 Su
XC364 17:45 17:40 We

Bydgoszcz - Antalya

Number Departure Arrival Days
TVP7276 19:20 23:05 Th, Fr

Gdansk - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC6272 09:10 13:04 We
XC372 18:45 20:00 We
3Z7224 22:20 02:50 Th

Katowice - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC6278 17:15 20:40 We
TVP7268 10:30 14:55 We, Sa
XQ435 09:30 13:15 Su, We, Th, Sa
XC8130 10:50 14:35 We
PS6531 07:00 09:55 We
XQ437 03:45 07:30 Th

Rzeszow - Antalya

Number Departure Arrival Days
PS6533 14:50 18:35 We, Th, Fr
XC384 19:20 21:15 We

Warsaw Chopin - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ421 18:40 22:40 Su, Mo, Th, Sa
3Z7210 09:10 01:15 Th

Bucharest Otopeni - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC1542 02:40 04:30 Su, Fr
A24106 07:35 07:55 Th

Sibiu - Antalya

Number Departure Arrival Days
A24500 11:50 13:55 We

Iasi - Antalya

Number Departure Arrival Days
XC284 14:55 13:55 Th

Timisoara - Antalya

Number Departure Arrival Days
A24308 04:45 06:55 Fr

Targu Mures - Antalya

Number Departure Arrival Days
A24800 11:55 14:05 Th

Kaliningrad Khrabrovo - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK3971 11:45 16:05 Su, Mo, Th, Fr

Novosibirsk Tolmachevo - Antalya

Number Departure Arrival Days
KTK469 10:00 12:20 Su, Mo, Th
ZF469 10:00 12:20 Su, Mo, We, Th

Sochi - Antalya

Number Departure Arrival Days
SU6733 10:05 10:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SU6735 17:00 16:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SU6851 19:55 22:00 Su, Tu, Th, Fr
KTK2395 15:40 16:00 Tu, We, Th, Fr, Sa
ZF2395 15:40 16:00 Tu, We, Th, Sa
FV6735 15:10 17:10 We, Th
SU6751 22:35 23:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FV6733 09:10 10:05 Fr

Saint Petersburg Pulkovo - Antalya

Number Departure Arrival Days
WZ5093 14:45 20:40 Su, We
TK3961 12:55 17:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3657 13:35 18:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3673 02:30 06:55 Su, Tu, Th, Fr, Sa
TK3716 15:30 19:55 Sa
TK1234 13:05 17:25 Mo, Tu
TK3659 02:10 06:30 Tu, Th, Fr
TK3725 02:45 08:30 We, Th, Fr

Moscow Vnukovo - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK3653 02:25 07:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK4002 02:05 06:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KTK8871 00:25 05:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3159 02:40 07:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3155 02:40 07:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KTK8881 03:05 08:25 Su, Mo, Th, Fr
TK3131 03:15 07:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3139 03:25 08:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KTK8885 03:35 08:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KTK8887 06:30 11:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3651 14:10 18:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3157 14:15 18:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3655 14:20 18:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3137 14:40 19:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3133 14:50 19:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3141 14:55 19:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK212 02:45 07:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3135 02:55 07:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KTK8873 11:05 16:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KTK7789 13:45 21:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KTK3001 14:50 21:55 Su, Mo, Tu, We, Fr
TK214 03:45 08:20 Tu
KTK3307 14:55 20:15 Tu, Fr
KTK3003 14:10 19:30 We

Moskow Sheremetyevo - Antalya

Number Departure Arrival Days
IK1801 00:55 08:50 Su, Tu, Th, Fr, Sa
IK1803 11:30 19:35 Su, We, Sa
SU2146 11:20 16:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SU2142 07:05 12:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SU2144 13:45 18:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
WZ5079 00:20 05:40 Su, Tu, Sa
SU2148 01:20 07:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SU2140 07:55 13:05 Su
WZ5081 00:20 05:35 Mo, Th, Fr

Moscow Domodedovo - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC1581 02:50 07:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3951 02:45 07:30 Th
TK3147 03:45 08:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3151 03:35 08:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3153 15:35 20:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC1577 02:20 07:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3149 15:45 20:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3731 02:45 07:30 Mo, Th, Fr
TK3733 15:00 19:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK3955 13:20 18:25 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
WZ4611 18:40 00:05 Tu
TK3959 14:30 19:15 We, Sa
WZ4609 04:05 09:30 Fr

Edinburgh - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ599 12:45 19:30 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK4082 13:00 19:15 Sa
LS709 15:45 22:30 Su, Mo, We, Th, Fr, Sa

Glasgow International - Antalya

Number Departure Arrival Days
LS109 15:30 22:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TOM654 13:55 20:25 Su, Sa
LS199 16:20 23:10 Mo, Tu
TOM530 15:10 21:40 Tu
TOM492 14:25 20:55 We, Fr

Gothenburg Landvetter - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC5022 16:55 00:45 Su, Sa
SK7657 06:00 10:45 Sa
TK4070 18:40 23:20 Mo
XQ569 10:05 22:25 Mo
PC5822 10:35 17:35 Tu
PC5948 19:50 00:40 Th

Stockholm Arlanda - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ579 02:50 07:55 Su, Mo, Th, Sa
SK7619 05:55 11:05 Sa
TK4068 13:45 18:40 Su
PC5884 13:55 21:30 Fr
PC5020 18:55 23:55 Su, Mo, Tu, Fr
D84609 21:05 00:50 Tu, Fr
PC5954 19:00 00:50 We
SK7895 05:35 10:35 Fr

Geneva - Antalya

Number Departure Arrival Days
LX2368 07:05 11:20 Sa
TK7809 13:20 21:20 Su
PC5018 19:35 23:55 Su, Th
XQ129 16:55 21:25 Mo, Sa

Zurich - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ121 18:25 22:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ125 09:35 13:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC5028 10:55 15:10 Su, We
EDW176 06:20 10:45 Su, Mo, Sa
LX8176 05:45 10:45 Su, Mo, Sa
CAI6222 20:00 23:10 Su
TK5615 18:30 22:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ123 11:10 15:10 Su, Mo, We, Sa
CAI1222 19:00 23:10 Mo
CAI3222 19:00 23:10 Th, Fr
XC3222 17:00 23:10 Th
TI3222 19:00 23:10 Th

Bratislava - Antalya

Number Departure Arrival Days
ED9020 ANTALYA 07:36 Th
6D6106 ANTALYA 08:30 Fr

Kosice - Antalya

Number Departure Arrival Days
ED9022 13:10 15:40 Th
XC606 15:05 14:30 We
6D6166 19:40 22:05 We
6D6102 19:40 22:05 Th, Fr

Poprad - Antalya

Number Departure Arrival Days
XC716 20:15 20:55 Th

Ljubljana - Antalya

Number Departure Arrival Days
C3151 06:00 09:21 Th

Madrid Barajas - Antalya

Number Departure Arrival Days
FR5983 18:30 11:38 We

Brno - Antalya

Number Departure Arrival Days
QS1494 11:35 15:10 Mo, Th, Sa

Ostrava - Antalya

Number Departure Arrival Days
QS1392 06:00 08:40 Su, We, Th, Sa

Prague - Antalya

Number Departure Arrival Days
QS1196 11:50 15:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
QS1190 04:45 08:40 Su, Fr, Sa

Ankara Esenboğa - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK7034 23:15 00:30 Su, Mo, Sa
PC8042 19:35 20:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7024 07:30 07:50 Tu, We, Th, Sa
TK7030 23:00 00:05 Su
PC8040 06:10 07:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7022 09:00 08:20 Mo, Tu, We, Th, Fr
PC4053 23:00 00:15 Sa
TK7026 06:25 07:50 Tu
TK7032 18:35 19:40 Fr
PC4008 23:05 06:40 We, Th
TK4956 08:45 17:40 Fr

Izmir Adnan Menderes - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ9090 07:45 08:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ7293 22:00 19:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ9190 19:30 20:35 Tu, Sa

Kayseri - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC3503 10:05 20:15 Su, Mo, Sa
TK4953 21:40 08:35 Mo
TK4959 16:20 15:15 Mo
XQ7033 22:15 23:40 Tu, Fr
XC6010 01:50 03:10 Th
XC5509 13:35 14:55 Th
XC6012 03:45 05:05 Fr
XC6006 05:00 06:20 Fr

Trabzon - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC3533 17:25 19:15 Tu, We
XQ7619 12:00 13:45 Mo

Istanbul Sabiha Gokcen - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC2008 10:00 11:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7522 07:35 08:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC2006 08:50 10:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7538 17:50 19:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7518 22:55 08:20 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
PC2022 20:10 21:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AZ6057 20:05 21:25 Tu, We, Th, Fr, Sa
PC2026 22:30 23:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7540 12:35 13:45 Su
PC4008 06:25 20:50 Tu, We, Th, Sa
PC2028 00:15 01:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7516 08:15 08:45 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
PC2004 07:25 08:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7514 08:35 09:45 Su, Mo, Tu, We, Sa
PC2010 11:40 12:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC2016 19:30 16:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC2018 17:20 18:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC2020 19:00 20:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7526 19:20 20:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7536 22:25 23:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
PC2000 05:30 07:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7542 17:50 07:50 Su
PC4340 06:25 20:15 Su, Mo, Sa
TK7550 12:30 13:40 Su, We
TK7524 21:15 22:25 Mo, Tu, We
TK7530 17:55 19:05 Mo, Th, Fr, Sa
TK7520 23:20 00:30 Mo
AZ6074 17:25 18:35 Mo
AZ6075 19:00 20:15 Mo, Tu, We, Th
PC2024 21:00 22:15 Mo, Tu, Fr, Sa
PC4004 23:25 00:40 We, Th, Fr
PC4056 23:20 00:35 We
PC4002 21:40 06:45 We
TK7528 15:35 16:50 We
PC4010 00:45 02:00 Th
PC4009 05:25 11:40 Th
PC4053 23:00 00:15 Sa

Istanbul Ataturk - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK2442 20:35 22:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2436 21:30 22:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2424 22:30 23:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2426 23:10 00:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2428 01:20 02:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2408 06:50 07:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2410 08:40 09:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2412 10:20 11:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2414 10:50 12:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2440 12:25 13:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2432 13:15 14:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2416 14:05 15:20 Su, Mo, Sa
TK2430 15:25 16:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2418 16:50 18:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2420 17:35 18:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2434 18:40 19:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK2438 19:20 20:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK4950 01:20 02:40 Th
TK4980 07:15 08:35 Su, Th, Fr, Sa
TK4952 13:40 23:10 Mo, Th
TK4960 13:40 08:35 Th
TK4956 22:30 17:40 Mo, Fr
TK4954 07:15 08:35 We
JU8108 19:20 20:30 Th
RO9175 19:20 20:30 Th
JU8102 13:00 14:30 Fr
SK3436 13:00 14:30 Fr
TP8850 21:30 22:40 Fr
AY3311 01:25 02:30 Sa
JU8099 01:25 02:30 Sa
LO4625 01:25 02:30 Sa
SK3458 01:25 02:30 Sa
TP8814 01:25 02:30 Sa

Budapest - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ521 11:35 15:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
7O5302 09:55 13:15 Su, Mo
PC6002 09:05 12:13 We
7O5300 05:45 09:05 Su, Sa
7O5380 10:00 13:20 Mo
7O5306 16:35 19:55 Tu
7O5390 05:00 08:20 We, Th
7O5366 11:35 14:55 Fr
7O5362 18:10 21:30 Fr, Sa

Debrecen - Antalya

Number Departure Arrival Days
7O5396 12:15 15:45 Su

Minsk - Antalya

Number Departure Arrival Days
B28105 00:40 08:00 Su, Mo, Th, Fr
B28205 03:25 23:05 Mo, Sa
B28107 16:20 11:05 Tu, Th, Sa
B28901 18:10 19:55 We, Th

Bremen - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC5860 13:55 18:30 We
XQ219 11:00 15:35 Mo
CAI7314 19:45 00:15 Mo
CAI4314 19:05 23:35 Fr
XC4314 19:05 23:35 Fr

Dortmund - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ241 18:30 23:00 Su, Mo, Tu, Th, Fr

Dusseldorf - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ181 08:05 12:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC5818 19:30 00:15 Th
XQ185 07:30 12:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW9930 13:50 18:25 Su
XQ183 19:00 23:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC5002 09:50 14:35 Su, Tu, We, Th
PC5012 18:25 23:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ189 13:55 18:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK4317 10:15 13:10 Su, Mo, Th, Fr, Sa
CAI6408 13:20 17:50 Su
XQ187 15:10 19:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
CAI6410 19:20 23:50 Su
TK4319 20:35 01:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ283 09:30 22:10 Su, Mo, Tu, We, Sa
PC5886 11:55 12:50 Su, Mo, Tu, Sa
PC5888 17:50 23:55 Mo
CAI7410 19:20 23:50 Mo
CAI9912 06:30 11:00 Mo
CAI1408 13:20 17:50 Tu
XQ281 08:25 19:20 Fr
CAI1410 19:20 23:50 Tu
CAI2410 19:20 23:50 We
XC1836 17:10 22:40 Th
CAI3410 19:20 23:50 Th
CAI1836 18:10 22:40 Th
CAI4410 19:20 23:50 Fr
CAI4408 13:20 17:20 Fr
XC4408 11:20 17:20 Fr
XC4410 19:20 23:50 Fr
CAI5410 19:20 23:50 Sa

Erfurt Weimar - Antalya

Number Departure Arrival Days
CAI6984 18:00 22:10 Su
FH206 02:50 07:00 Th
CAI1984 17:50 22:00 Mo
CAI4984 17:50 23:00 Fr, Sa
XC4984 17:50 23:00 Fr

Frankfurt am Main - Antalya

Number Departure Arrival Days
LH9418 11:35 16:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
XQ145 11:35 16:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ141 08:00 12:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH9594 08:00 12:30 Su, Mo, We, Th, Fr
TK5633 17:35 21:55 Su
XQ143 19:35 00:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH4800 19:35 00:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK5631 08:25 12:45 Mo, Tu, We, Th, Fr
PC5036 12:00 16:25 Fr, Sa
XQ147 19:35 23:50 We, Th

Hamburg - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ173 21:25 01:00 Su, Mo, We, Th, Fr, Sa
XQ671 20:55 00:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC5042 20:35 00:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ171 11:45 15:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7919 13:50 17:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Hannover Langenhagen - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK4335 03:15 07:40 Mo, Th, Fr
PC5010 02:15 06:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
CAI6882 02:25 04:35 Su, Sa
XQ233 03:35 08:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ237 03:45 08:15 Su, Th, Fr
XQ235 01:40 06:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ231 03:30 08:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
CAI2316 00:55 06:55 Su
CAI1882 03:40 08:05 Mo
CAI996 00:20 06:20 Tu
CAI2312 00:55 06:55 Tu
CAI968 23:20 05:20 Th
CAI4882 02:25 06:55 Fr
CAI2314 00:55 06:55 Fr

Karlsruhe Baden-Baden - Antalya

Number Departure Arrival Days
FR5157 22:40 20:36 We

Kassel Calden - Antalya

Number Departure Arrival Days
CAI6796 20:00 00:20 Su
XC3804 20:00 00:20 Th

Koln Bonn - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK4313 00:55 05:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ115 02:45 07:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC5014 03:40 08:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ113 03:40 08:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK4309 23:10 03:40 Su, We, Th, Fr, Sa
EW930 17:30 22:05 Su, We
XQ613 08:20 12:55 Su
FH372 00:30 05:00 Fr
XQ119 01:30 13:55 Su, Mo, We, Th, Fr, Sa
TK4307 02:30 06:30 Tu, Th
XQ117 00:40 05:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC5004 02:20 06:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
CAI6904 04:00 08:30 Su
TK4315 04:25 09:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
EW928 06:20 10:55 Su
CAI7904 04:00 08:30 Su
FH362 00:30 05:00 Th
PC5960 02:50 05:00 Mo, Tu
CAI2904 03:50 07:45 Tu
CAI3904 04:00 08:30 We
CAI3910 02:45 06:20 Th
CAI4904 04:00 08:30 Th
PC5964 05:35 10:10 Th
CAI5904 04:00 08:30 Fr
XC5904 02:45 07:15 Sa

Memmingen - Antalya

Number Departure Arrival Days
CAI1102 18:15 22:15 Tu
CAI5102 18:00 22:00 Sa

Munich - Antalya

Number Departure Arrival Days
TK4311 13:55 17:50 Su, We, Th, Fr, Sa
XQ131 13:10 17:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ135 21:40 01:45 Su, Mo, Tu, Th, Fr, Sa
XQ133 18:50 22:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC5032 10:50 15:10 Mo, Tu, We, Th, Fr
PC5884 17:30 21:30 Sa

Munster Osnabruck - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ257 00:20 05:50 Su, We, Th, Sa
XQ251 00:05 04:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ255 03:30 08:05 Su, Tu, Th, Fr
CAI9922 19:20 12:30 Tu
XQ259 02:40 07:15 We, Th
CAI3708 02:30 07:05 Th
XC4708 02:30 07:05 Th

Nuremberg - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC5034 03:15 07:35 Su, Tu, We, Fr
XQ163 05:35 09:50 Su
XQ169 03:55 08:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ167 02:50 07:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ165 02:25 06:30 Su, Tu, We, Th, Fr
XC802 00:10 04:10 Mo
XC4906 02:05 06:10 Th, Fr
CAI3906 02:05 06:45 Th
CAI4906 02:05 06:10 Fr
XC5906 03:05 06:45 Fr
XC2314 02:50 06:55 Fr

Paderborn Lippstadt - Antalya

Number Departure Arrival Days
PC5856 02:10 06:45 Th, Sa
XQ369 03:15 07:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ367 02:20:00 07:55 Su, Sa
XQ365 00:50 05:20 Su
XC9932 10:15:00 11:00 We
XC2334 01:10 05:35 Fr
XC3804 00:50 00:20 Fr

Rostock Laage - Antalya

Number Departure Arrival Days
CAI7544 18:50 23:20 Mo, Tu
CAI4544 18:50 23:20 Th, Fr
XC4544 18:50 23:20 Th, Fr

Saarbrucken - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ127 11:10 15:35 Mo, Tu, We, Th, Fr

Stuttgart - Antalya

Number Departure Arrival Days
XQ151 7:55 12:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FH322 16:45 16:35 We
PC5006 10:40 15:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ153 16:30 20:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7945 11:35 15:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ155 10:25 00:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK7949 14:55 19:05 Mo, Tu, Fr
XQ157 20:30 00:45 Th, Fr

Weeze - Antalya

Number Departure Arrival Days
XC4602 12:00 16:40 Fr

See also: Departures from Antalya
* Updated: 12.08.2022
** Our website is not responsible for the accuracy of arrivals/departures time.